Skip to main content

Zarządzanie dorobkiem naukowym pracowników uczelni wyższych

Zarządzanie dorobkiem naukowym pracowników uczelni wyższej to proces składający się z wielu wątków takich jak: ocena parametryczna publikacji, tworzenie i prowadzenie baz danych, organizacja i obsługa procesów wydawniczych, utrzymywanie i rozwijanie repozytoriów uczelnianych, integracja z zewnętrznymi systemami bazodanowymi, promocja i popularyzacja dorobku naukowego oraz indeksacja w popularnych systemach wyszukiwawczych. Podejmując działania zmierzające do stworzenia kompleksowego rozwiązania, umożliwiającego efektywne gospodarowanie dorobkiem naukowym i spełniającego oczekiwania pracowników naukowych oraz władz uczelni trzeba mieć na względzie konieczność rozwiązywania problemów m.in. organizacyjnych, technologicznych, prawnych komunikacyjnych, ekonomicznych, kompetencyjnych. Problemy te będą omawiane na konferencji Zarządzanie dorobkiem naukowym pracowników uczelni wyższych organizowanej przez Polską Platformę Szkoleniową w dniu 23 marca 2017 roku. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konfernecji oraz do udziału w obradach.

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń oraz praktycznych rozwiązań wykorzystywanych w jednostkach naukowych, w których podjęto próby wdrażania strategii zarządzania dorobkiem naukowym. Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiedzę na temat modeli organizacyjnych, rozwiązań technologicznych oraz koncepcji komunikacyjnych zaprezentowanych przez prelegentów reprezentujących różne instytucje naukowe. Konferencja będzie też okazją do dyskusji na temat działań prowadzonych w tym zakresie w innych jednostkach naukowych reprezentowanych przez uczestników konferencji.