Skip to main content

Ustrój samorządu terytorialnego: materiały dydaktyczne. Wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzone

Ustrój samorządu terytorialnego: materiały dydaktyczne. Wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzonePodręcznik jest wynikiem pracy zespołowej obecnych i byłych pracowników Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowi on nawiązanie do wcześniej wydawanych pozycji z zakresu ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Poprzedzają go prace zbiorowe: Studia nad samorządem terytorialnym pod red. Adama Błasia, Kolonia Ltd 2001 oraz Powiat pod red. Jana Bocia, Kolonia Ltd 2000, które miały charakter rozważań doktrynalnych, podczas gdy wydawane od 2006 roku podręczniki akademickie przygotowywane przez zespół Autorów mają służyć przede wszystkim pomocą w prowadzeniu ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów.

Autorzy, będąc wykładowcami przedmiotów z zakresu ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i krajach europejskich, od lat dostrzegali potrzebę opracowania wspólnej publikacji, która w odróżnieniu od wielu pozycji znajdujących się na rynku księgarskim odpowiadałaby bardziej programowi przedmiotu wykładanego na kierunku Administracja, a od 2012 r. także przedmiotu Prawo samorządu terytorialnego na kierunku Prawo w trybie 2,5-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oznacza to przede wszystkim zawarcie w jednej pozycji całości zagadnień bez konieczności odsyłania do szeregu innych prac, czego oczywiście Autorzy nie wykluczają, ale na zasadzie osobistych zainteresowań czytelnika i chęci poszerzenia swojej wiedzy, czy też zwłaszcza przy pisaniu prac dyplomowych z tego zakresu.

*****

Tytuł: Ustrój samorządu terytorialnego: materiały dydaktyczne. Wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzone

Autor: Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Recenzja: Marcin Miemiec

Temat i słowa kluczowe: prawo administracyjne; powiat; jednostki samorządu terytorialnego; samorząd terytorialny; samorządowe jednostki organizacyjne; gmina; jednostki pomocnicze gminy; prawo ustrojowe; administracja publiczna; decentralizacja; nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu terytorialnego; województwo samorządow

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-50-9 (druk), ISBN 978-83-65431-51-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/81797

*****

Spis treści

 

Słowo wstępne

Wykaz skrótów

Rozdział I. Układ tematyczny zajęć

Rozdział II. Podstawowe pojęcia

1. Podstawowe pojęcia w ujęciu doktrynalnym

2. Podstawowe pojęcia w ujęciu normatywnym

3. Podstawowe pojęcia w ujęciu jurydycznym

Rozdział III. Prawne formy działania

Rozdział IV. Testy, pytania egzaminacyjne

1. Testy

2. Pytania egzaminacyjne

Rozdział V. Tabele, schematy

Rozdział VI. Wykazy

1. Wykaz źródeł prawa

2. Wybrana literatura przedmiotu

3. Wykaz czasopism specjalizujących się w tematyce samorządu terytorialnego

4. Adresy wybranych stron internetowych

5. Propozycje tematów prac dyplomowych dotyczących zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego