Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 2

Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 2Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 2

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe:medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Urszula Michaldo, Bartłomiej Siedlarz - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/81798

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

Artykuły

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
Relacja między autorem a dziełem w świetle psychoanalizy – na podstawie książki Edwarda Fiały, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego

Kamila Madeja-Bień
Analiza konsekwencji psychologicznych i rozwojowych codziennego czytania dzieciom na podstawie m.in. raportów z badań Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Sara Siomkajło
Projekt „Mobilny Ogródek Literacki” jako przykład wykorzystania książek obrazkowych (picture book) autorstwa Iwony Chmielewskiej w warsztatowej pracy z dziećmi

Joanna Tomaszewska
Czy to wszystko rodzina? Promocja tolerancji i edukacyjny aspekt biblioterapii a percepcja społeczna alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego

Kiriakos Chatzipentidis
Analiza bazy ProQuest Dissertations and Theses pod kątem rozpraw doktorskich i prac naukowych przypisanych do słowa kluczowego „bibliotherapy”

Kiriakos Chatzipentidis
Analiza bazy PsycARTICLES pod kątem tytułów przypisanych do słowa kluczowego „bibliotherapy”

Kiriakos Chatzipentidis
Analiza bazy Elsevier – Science Direct pod kątem materiałów wyszukiwanych poprzez słowo kluczowe „bibliotherapy”

Dział Międzynarodowy

Nicholas F. Mazza, Christopher J. Hayton
Poetry therapy: An investigation of a multidimensional clinical model

Alena A. Golzitskaya
Some mechanisms of psychotherapeutic effects in bibliotherapy

Recenzje

Beata Golacik
Poezjoterapia