Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 1

Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 1Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2016, Tom VI, Nr 1

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe:medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80046

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

I Krajowa Konferencja „Biblioterapia w ośrodkach Akademickich”

Wiktor Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis
Polska Szkoła Biblioterapii

Małgorzata Siemież
Drogi polskiej biblioterapii

Kiriakos Chatzipentidis
Dysertacje biblioterapeutyczne. Analiza bazy „Nauka Polska”

Magdalena Żurko
Elementy biblioterapii – propozycja dydaktyczna (Psychologia kliniczna dziecka)

Karolina Popławska, Emilia Lepkowska
Biblioterapia a użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

Artykuły

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
Maska Saturna – czyli o smutku w poezjoterapii

Roksana Kociołek, Anna Janowiec, Agnieszka Majcher
W trosce o zdrowie psychiczne młodzieży – pomiędzy dialogiem a biblioterapią

Kiriakos Chatzipentidis
Analiza zbiorów biblioterapeutycznych wyszukiwanych w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Dział Międzynarodowy

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis
Biblioterapia rosyjska i jej źródła. Krótkie wprowadzenie

Nataliya L. Karpova
Bibliopsychology, Bibliopedagogics, Bibliotherapy: History, Theory, Practice

Карпова Н.Л.
Библиопсихология, библиопедагогика, библиотерапия: история, теория, практика

Карпова Н.Л.
Библиотерапия в семейной логопсихотерапии

Clarice Fortkamp Caldin
Trabalhos de conclusão de curso sobre biblioterapia

Wita Szulc
Knowledge about culture and multiculturalism in curriculums of medical and pedagogical universities

Recenzje/Sprawozdania

Wita Szulc
Muzy w szpitalu, sztuka i medycyna. Sprawozdanie z konferencji w Ankonie (Włochy) w dniu 10. maja 2016 r. poświęconej Projektowi Musa i zaproszenie na konferencję ECArTE w Krakowie 13-16.09. 2017 r.

Anna Kapusta
Tadeusz Kantor – projekt tekstoterapii kulturowej

Mariusz Jazowski; Anna Kapusta
Partytura Siebie. Muzeoterapia według Tadeusza Kantora

Mariusz Jazowski; Anna Kapusta
Przedmiot wzruszenia. (Anty)Coaching według Tadeusza Kantora

Anna Kapusta
Książeczka do rzeczy. W stronę biblioterapii kulturowej

Roksana Kociołek
Mistrz słowa i smak pastylki na depresję. Recenzja książki Tomasza Jastruna „Osobisty przewodnik po depresji”, Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2016