Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 2

Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 2Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 2

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe:medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/72645

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

Artykuły

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
Filozofia jako terapia w perspektywie biblioterapii

Michał Kott
Animacja jako metoda aktywizacji osób starszych

Michał Kott
Warunki życiowe seniorów we współczesnej rodzinie w kontekście funkcjonowania instytucjonalnych form aktywności

Anna Kapusta
Wyspiański biblioterapeutyczny, bo zgenderowany? O pragmatyzacji instytucji klasyka

Anna Kapusta
Genderowanie percepcji. Requiem: tekst uważności

Anna Kapusta
Gender lęku. Wyspiańskiego baśnioterapia „nie-męskości”

Witold Podskarbi
Mamo, tato, co to jest wojna? Czyli jak tłumaczyć wojnę dzieciom, czytając książki

Dział Międzynarodowy

Clarice Fortkamp Caldin
Course Conclusion paper about Bibliotherapy

Sprawozdania, materiały, programy

Wita Szulc
Słowo w krajobrazie kulturowym arteterapii