Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 1

Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 1Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2015, Tom V, Nr 1

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe:medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64451

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

Artykuły

Jarosław Klebaniuk
Opowiedz swoją historię. Terapeutyczne efekty pisania.

Dorota Kasprzyk
Terapeutyczne funkcje dziecięcej filmoteki wykorzystywanej podczas spotkań z młodym czytelnikiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu

Anna Szemplińska, Danuta Borecka-Biernat
Działalność naukowa Profesorów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jako przestrzeń inspiracji do powstania akademickiego ośrodka biblioterapii

Dział Międzynarodowy

Witold Podskarbi
Wywiad z członkinią Rady Naukowej „Przeglądu Biblioterapeutycznego” Panią Srikanthaluxmy Arulanantham (Sri Lanka).

Sprawozdania, materiały, programy

Anna Kapusta, Agnieszka Rachwalska
Biblioterapeutyczny program eksploracyjny