Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 2

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 2 Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 2

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe: medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63846

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

Artykuły

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna

Katarzyna Wojtaszak
Śmiech, komizm, śmiechoterapia

Kiriakos Chatzipentidis
Zastosowanie biblioterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych. Doniesienie z wybranych badań

Wanda Matras-Mastalerz, Marcin Kania
„Słowa zaklęte w poezji”. O autoterapeutycznych właściwościach poezji na przykładzie twórczości Katarzyny Dominik

Recenzje

Wita Szulc
Biblioterapia wśród technik arteterapii. Recenzja książki: Arteterapia: teoria, praktyka, projekty, część 1. Teoria, pod red. naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej – Plaskoty, Wyd. „Difin” Warszawa 2014 s. 306

Prace uczestników Studiów Podyplowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Halina Halatyn
Propozycje lektur poruszających określone problemy egzystencjalne (adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze).

Dział Międzynarodowy

Srikanthaluxmy Arulanantham, Subramanian Navaneethakrishnan
Introducing Bibliotherapy in Public Libraries of Jaffna District- An Exploratory Study

Sprawozdania

Monika Klepczarek
„Biblioteczne spotkania z psychoanalizą” w Czytelni Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Podsumowanie cyklu w 2014 roku