Skip to main content

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 1

Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 1Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

*****

Tytuł: Przegląd Biblioterapeutyczny 2014, Tom IV, Nr 1

Redakcja: Wiktor Czernianin

Temat i słowa kluczowe:medycyna; bibliotekoznawstwo; pedagogika specjalna; biblioterapia; psychologia kliniczna; literaturoznawstwo; arteterapia

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2391-971X

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Korekta: Kiriakos Chatzipentidis

Projekt i wykonanie okładki: Marcin Fajfruk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62931

*****

Spis treści

 

Od Redakcji

Artykuły

Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
Biblioterapia jako autonomiczna nauka. Rozważania wstępne.

Karolina Urbańska
„Ja o sobie” - zastosowanie biblioterapii w pracy z uczniami klas 4-6 szkoły podstawowej o obniżonej samoocenie.

Prace uczestników Studiów Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Joanna Romulska
Próba wyboru książek, pozostawiających ślad w naszym życiu. Analiza preferencji czytelniczych słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu.

Anna Budzińska
Arteterapia ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii na łamach wybranych czasopism dla bibliotekarzy („Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”) w latach 2009 - 2011 - próba bibliografii adnotowanej.

Dział Międzynarodowy

Ilse Wolfram
Das Märchen der Brüder Grimm „Die Bremer Stadtmusikanten“ unter musiktherapeutischen Aspekten.

Penelope Adamopoulou (Greece), Andriani Oikonomaki (Greece)
Psychological and pedagogical views on literary speech of children’s literature.