Skip to main content

Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń

Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeńKsiążka Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń ma pokazać studentowi praktyczne zastosowanie pojęć prawoznawstwa, zarazem podkreślić znaczenie prawoznawstwa w praktyce, nie tylko prawniczej, ale także ekonomicznej. Wszak każdy ekonomista w swojej pracy spotyka się z takimi pojęciami jak: normy czy przepisy prawne, źródła prawa, system prawa, wykładnia, wnioskowania czy stosowanie prawa. Ćwiczenia mają przede wszystkim służyć usystematyzowaniu wiedzy studentów na temat pojęć prawoznawstwa oraz pokazać sposoby ich prawidłowego używania w różnych kontekstach.

Materiały do ćwiczeń są dość ściśle powiązane z monografią autorstwa Joanny Helios i Wioletty Jedleckiej Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/67006, szczególnie z częścią pierwszą pt. Podstawy prawa i prawoznawstwa.

W zamierzeniu Autorek ćwiczenia mają służyć głównie usystematyzowaniu wiedzy studentów na temat pojęć prawoznawstwa oraz pokazać sposoby ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Zaprezentowane w książce zadania można wykorzystywać w pracy samodzielnej, także na konwersatoriach. W treści pozostawiono miejsce na rozwiązywanie poszczególnych zadań w ramach pracy własnej studentów. Po każdym rozdziale wskazano wykaz książek, zbiorów zadań, do których student może sięgnąć, rozwiązując zawarte w podręczniku ćwiczenia. W rozdziale ostatnim zamieszczono przykładowe testy z prawoznawstwa.

Podręcznik jest owocem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych Autorek na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, filii we Wrocławiu.

*****

Tytuł: Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń

Autor: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Recenzja wydawnicza: dr hab. Tomasz Bekrycht

Temat i słowa kluczowe: prawoznawstwo, norma prawna, przepis prawny, źródła prawa, system prawa, wykładnia prawa, wnioskowania prawnicze, stosowanie prawa, gałęzie prawa. 

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: 978-83-65431-45-5; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:79005

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Korekta: Marta Uruska

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Marta Uruska, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82253

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Funkcje wypowiedzi

Rozdział 2. Normy prawne

Rozdział 3. Przepisy prawne

Rozdział 4. Tworzenie prawa

Rozdział 5. System prawny

Rozdział 6. Wykładnia prawa

Rozdział 7. Wnioskowania prawnicze

Rozdział 8. Stosowanie prawa

Rozdział 9. Przykładowe testy z prawoznawstwa