Skip to main content

Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom III 2003–2015

Idea przedawnienia i jej realizacja w polskim kodeksie cywilnymTrzeci tom spisu absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego opiera się o identyczną formułę konstrukcyjną, jak obydwa tomy poprzednie. Listy absolwentów umieszczone zostały w obrębie aktualnie istniejących wydziałów, natomiast poszczególne roczniki obejmują wszystkie istniejące na danym wydziale kierunki studiów. Absolwenci w ramach kolejnych roczników wymienieni zostali wedle kolejności alfabetycznej, bez rozróżniania trybu dziennego, zaocznego, wieczorowego czy eksternistycznego. Decydującym kryterium umieszczenia nazwiska konkretnego absolwenta na rocznikowej liście była data złożenia egzaminu dyplomowego. Informacje, które pojawiają się w każdym przypadku, to imię i nazwisko dyplomanta (zgodnie z zapisem na dyplomie) oraz nazwa kierunku studiów, a także oznaczenie mgr. W przypadku, gdy nie są to studia magisterskie, lecz licencjackie, obok nazwiska pojawia się symbol lic., natomiast w przypadku dwóch wydziałów – Fizyki i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki – w przypadku fizyki technicznej, a także informatyki na listach absolwentów z lat 2012–2015 pojawi się oznaczenie inż., charakteryzujące studia o profilu inżynierskim.

*****

Tytuł: Absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom III 2003–2015

Redakcja: Teresa Suleja

Temat i słowa kluczowe: Uniwersytet Wrocławski; Wrocław; absolwenci; Archiwum UWr

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-942651-9-9 (online); ISBN 978-83-942651-8-2 (druk)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Opracowanie: Zespół Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego: Joanna Adamska, Ewa Kłapcińska, Krzysztof Koreń, Grzegorz Przybysz, Teresa Suleja, Mirosława Sztark, Irena Tomaszewska, Magdalena Wątorska, Anna Zajączkowska

Skład i opracowanie techniczne: Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

*****

Spis treści

 

Wstęp

Wydział Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Wydział Nauk Społecznych. Errata do tomu 2 (rok 2002)

Errata do tomu 1 i 2