Skip to main content

Wydawnictwo eBooki.com.pl specjalizuje się w składzie, opracowaniu technicznym oraz produkcji i wydawaniu publikacji elektronicznych - ebooków. Oferujemy również techniczne i logistyczne wsparcie (outsourcing) procesów wydawniczych dla różnych instytucji oraz osób prywatnych chcących wydawać publikacje pod własnym szyldem.


Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowymSystem finansowy państwa jest jednym z najważniejszych elementów współcześnie funkcjonujących systemów gospodarczych a jego najważniejszym elementem jest rynek finansowy. O jego znaczeniu decydują m. in. realizowane przez niego zadania, w tym w szczególności - rola w łączeniu na zasadach rynkowych podmiotów posiadających wolne środki finansowe z podmiotami reprezentującymi popyt na nie. Zależności, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi elementami, uznać należy za fundamentalne dla zrozumienia istoty rynku finansowego, mechanizm w jego funkcjonowania, a przede wszystkim regulacji. Założenie to ma szczególne znaczenie współcześnie, w dobie kryzysu finansowego.

Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad potrzebą i kierunkami zmian w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego. Publikacja ta, w większości, stanowi zbiór referatów, w wersji znacznie rozszerzonej, wygłoszonych podczas konferencji poświęconej tej problematyce, zorganizowanej w dniach 27-28 października 2011 r. przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdują się tu również nadesłane na konferencję referaty, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie były podczas niej wygłoszone.

Technologia informacyjna dla prawników

Technologia informacyjna dla prawnikówTechnologia informacyjna w kontekście literatury prawniczej może być stosowana w dwóch aspektach. Po pierwsze, pozwala ona na dostęp do treści literatury prawniczej, czy konkretnie tej literatury prawniczej, która została zdigitalizowana lub też w takiej zdygitalizowanej postaci występowała w pierwotnej swej wersji. Zagadnienie to można sprowadzić do e-booków, tj. książek elektronicznych. Podobnie jak książki z innych dziedzin niż prawo, także książki dla prawników przybierają formę cyfrową. W wirtualnych sklepach „wystawione są na wirtualnych półkach” obok całego szeregu innych e-booków.

Po drugie, technologia informacyjna umożliwia nie tylko dotarcie do treści literatury prawniczej, ale też najczęściej dostarcza wiedzy o istnieniu konkretnej pozycji literatury, a tym samym pokazuje, że warto do takiej publikacji sięgnąć. W tym ujęciu technologia informacyjna staje się coraz częściej niezbędnym narzędziem umożliwiającym znalezienie grupy książek na danych temat. Wynika to przede wszystkim z faktu, że katalogi biblioteczne są powszechnie tworzone i prowadzone od wielu lat tylko w postaci elektronicznej. Jeśli dodatkowo wskaże się, że często katalogi takie są dostępne online, a zatem nie ma potrzeby faktycznych wizyt na tym etapie poszukiwania literatury w budynku biblioteki, można dostrzec jak technologie informacyjne istotnie zmieniły tradycyjne biblioteki prawnicze.

Podatnik versus organ podatkowy

Podatnik versus organ podatkowyRreferaty przygotowane na Studencką Konferencję Naukową „Podatnik versus organ podatkowy”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 8 i 9 grudnia 2011 r. Konferencja, o tematyce podatkowej, zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego.

Relacje między podatnikami a organami podatkowym zawsze skłaniały do refleksji, będąc przedmiotem permanentnego zainteresowania teorii i praktyki podatkowej. Odnosi się do nich materia zarówno ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Z tego, chyba najobszerniejszego z możliwych, zakresu autorzy dokonali wyboru zagadnień i przedstawili je w postaci wygłoszonych referatów.

Jak podnieść widoczność polskiej nauki w skali międzynarodowej?

Wydawnictwo eBooki.com.pl odpowiadając na apel prof. Marka Niezgódki deklaruje chęć zaangażowania się w działania zmierzające do podniesienia widoczności polskiej nauki w skali międzynarodowej.

Komentarz na temat otwartości w nauce from ICM on Vimeo.

Start serwisu eBooki.com.pl

Witamy w serwisie internetowym eBooki.com.pl. Jest on platformą internetową wspierającą działalność wydawnictwa eBooki.com.pl. Na łamach serwisu będziemy sukcesywnie publikować informacje na temat wydawanych ebooków oraz porady dla autorów i instytucji zamierzających uruchomić we własnym zakresie procesy wydawnicze. Chętnie nawiążemy współpracę przy realizacji wszelkich projektów wydawniczych oraz związanych z rozwojem bibliotek cyfrowych. Naszą ambicją jest wspieranie rozwoju publikowania naukowego w formie elektronicznej.

Na początek zachęcamy do zapoznania się z publikacjami:

które w pewnym sensie można potraktować jako teoretyczne wprowadzenie do koncepcji działalności przyjętej przez Wydawnictwo eBooki.com.pl.