Skip to main content

Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet

Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobietKsiążka zawiera propozycje reformy prawa przewidujące ochronę dzieci i kobiet. Pogrupowane w częściach poświęconych prawu konstytucyjnemu, cywilnemu materialnemu i procesowemu, prywatnemu międzynarodowemu, rodzinnemu, pracy, zabezpieczenia społecznego, karnemu materialnemu i procesowemu, wykroczeń, penitencjarnemu i nie tylko. Są one owocem pracy kilku badaczy prawa, prowadzonej od lat osiemdziesiątych minionego wieku do 2016 r.

Celem tej książki jest przedstawienie projektów przepisów, ich uzasadnienia, ukazanie dokonywanych modyfikacji oraz wskazanie na przepisy, które niekiedy propozycje te w mniejszym lub większym stopniu uwzględniały, choć niekoniecznie były ich naśladownictwem. Jest to edycja w zamyśle niedokończona, która może stać się inspiracją, choć i taka, którą chyba łatwo można poddać niekoniecznie nieprzychylnej krytyce.

*****

Tytuł: Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet

Autor: Jacek Mazurkiewicz

Recenzja: Elwira Marszałkowska-Krześ

Temat i słowa kluczowe: dziecko; kobieta; dziecko poczęte; kobieta ciężarna; konstytucja; prawo cywilne materialne i procesowe; prawo prywatne międzynarodowe; prawo rodzinne; prawo pracy; prawo zabezpieczenia społecznego; prawo karne materialne i procesowe; prawo wykroczeń; prawo penitencjarne; prawo administracyjne; Maria Łopatkowa; Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu; Fundacja Schronisko Matek Ciężarnych „Betlejem” we Wrocławiu

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-38-7 (druk); ISBN 978-83-65431-39-4 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Jacek Mazurkiewicz

Projekt, wykonanie okładki i fotografia na okładkach:  Barbara Bernfeld

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80223

*****

Spis treści

 

Wykaz wybranych skrótów

Zaczynając…

Część I. Konstytucja

Audiatur et altera pars

Gdy niebo płonie

Część II. Prawo cywilne materialne, procesowe i prywatne międzynarodowe

Qui in utero est

Godne narodziny i godna śmierć

Gdy troska o dobro wspólne nie (zawsze) była frazesem…

Już wtedy byłeś moim dzieckiem…

Ktoś musiał powiedzieć: basta!

Na bruk?

Pro iam nato habetur

Kto zgubił jeden dzień?

Już wierzyciel!

Byśmy mogli pomóc…

Sędzia „na telefon”

Na rogach ulic, w podziemnych przejściach, u wejść na dworce…

„Brzemienny” areszt „za długi”?

Egzekucja dziecka

Nasciturus ponad granicami

Część III. Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasze (mamy i moje) prawo do świętego spokoju

Bo niektóre dzieci już się bogacą

Bronisław Walaszek nie doczekał…

Po co rzucać kłody pod nogi?

Bez papierka ani rusz!

Pożytki z nieokcydentalnej komparatystyki

Na sądy nierychliwe

Gdy Arabella nie jest zachwycona

Tym, którzy kochają władzę

Prawo do miłości

A może to okazałoby się remedium?

Dobro pojemne jak krzywda

Quotiens de commodis eius agitur

Nie tylko o trzymiesięcznym porodzie

Ius est ars boni et aequi

Polska górą!

Przynajmniej tyle można dla niej uczynić

Zasadą preadopcja!

Adopcja zamiast aborcji

Owijanie w bawełnę

Sprawa ważniejsza niż testament

Ventris nomine

Część IV. Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego

Zanim stoczymy się „na Rio”

Może kiedyś ktoś do pomysłu tego wróci…

Niepokojąco rzadkie nowelizacje

Prawo zrodzone wcześniej niż u zarania ludzkości

Co i kogo nie niepokoi

O kapitalizm z ludzką twarzą

A zaczęło się od rozmowy w wiejskiej kuchni…

Dlaczego warto czytać Aleksandrę Matwiejewną Nieczajewą?

Bez szans!

Urawniłowka po nowemu?

Część V. Prawo karne materialne, procesowe, wykroczeń i penitencjarne

O dyskryminacji, której zwalczanie nie jest „na topie”

Jeśli dziecko poczęte nie jest człowiekiem, to kim jest?

Przestępstwo czy dobry uczynek?

Żebraczy rekwizyt

Ciąża pod kluczem

Część VI. Varia

„Ktoś to musi napisać…”

Szkoła szkodzi

Gdy uczennica powie „tak”

„Zapłaci za mnie doktor Mazurkiewicz”

Jak wygrałem i jak przegrałem walkę o ciążowy zasiłek

Adres na Berdyczów

„To jest mój dom!”

„Za młody, by pić”. Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne

Wstęp

Przypadki

FAS w wypowiedziach osób mających zawodowo styczność z pijącymi ciężarnymi

Występowanie FAS i FASD

Koszty leczenia pacjentów z FAS i FASD

Propozycje przeciwdziałania

Czy na prawników można liczyć?

Kończąc...

Bibliografia