Skip to main content

Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w PolsceJedną z grup społecznych, której zagraża wykluczenie społeczne są osoby niepełnosprawne. Ich udział w życiu społeczno-publicznym bardzo często napotyka na różnego rodzaju trudności związane np. z barierami architektonicznymi, niezrozumieniem społecznym, brakiem empatii u osób zdrowych lub problemami ekonomicznymi. Publikacja „Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce” powstała w ramach projektu „Pływajmy razem”, którego beneficjentami były przede wszystkim dzieci niepełnosprawne uczestniczące w zorganizowanych przez Fundację Pomocy, Rozwoju i Edukacji DRZAZGA, zajęciach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Opracowanie przybliża wybrane administracyjno-prawne i faktyczne problemy wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, oraz podejmuje takie zagadnienia, jak: dostęp osób niepełnosprawnych do urządzeń rekreacyjnych użyteczności publicznej, problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, status osób niepełnosprawnych i rodzaje świadczeń administracji publicznej względem osób niepełnosprawnych; zatrudnienie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, znaczenie rehabilitacji i rekreacji zajęć dla osób niepełnosprawnych.

*****

Tytuł: Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Redakcja: Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka

Recenzja: Jolanta Blicharz (część I), Jarosław Marusiak (część II i aneks)

Temat i słowa kluczowe: administracja publiczna; samorząd terytorialny; zadania publiczne; niepełnosprawność; osoby niepełnosprawne; podmioty administracji publicznej; prawa i obowiązki jednostki; subsydiarność; decentralizacja; kadry administracji publicznej; Unia Europejska; źródła prawa; prawo administracyjne; nauka administracji; integracja społeczna; prawa publiczne osób niepełnosprawnych; partycypacja społeczna; sposoby realizacji oczekiwań społecznych; problemy strukturalne administracji publicznej; przestrzeń publiczna; ewakuacja i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych; pomoc społeczna; edukacja; ochrona zdrowia; zatrudnienie osób niepełnosprawnych; bariery dla osób niepełnosprawnych; status osób niepełnosprawnych; osoba z niepełnosprawnością; fundacja; pływanie; rehabilitacja

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-07-3 (druk), ISBN 978-83-65431-08-0 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt, wykonanie okładki:  Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973

*****

Spis treści

 

Wprowadzenie, nota o autorach

Część I. Zagadnienia teoretyczno-prawne w zakresie niepełnosprawności

Pojęcie niepełnosprawności (Małgorzata Giełda)

Prawa publiczne osób niepełnosprawnych (Marta Kessler, Justyna Mielczarek)

Prawne gwarancje edukacji osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie polskim – wybrane zagadnienia (Renata Raszewska-Skałecka)

Ewakuacja osób niepełnosprawnych w sytuacji kryzysowej (Joanna Filaber)

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Justyna Mielczarek, Konrad Mikołajów)

Przestrzeń publiczna osoby niepełnosprawnej (Konrad Mikołajów)

Część II. Niepełnosprawność z praktyki – projekt „Pływajmy razem”

Dostępność fizjoterapii oraz rekreacji w wodzie dla osób z niepełnosprawnością – refleksje po przeprowadzonym projekcie „Pływajmy razem” (Anna Chrobot)

Zajęcia w wodzie dla osób z niepełnosprawnością i ich znaczenie – własne obserwacje (Daniel Giełda, Małgorzata Giełda)

Aneks

O Fundacji Pomocy, Rozwoju i Edukacji Drzazga (Daniel Giełda)

O projekcie „Pływajmy razem” (Daniel Giełda)