Skip to main content

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym. Teksty publikowane są na platformie De Gruyter Open oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe wytyczne dla autorów zawarte zostały w na stronie internetowej www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl.

The Polish Journal of Applied Psychology is devoted primarily to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems, and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.

*****

Tytuł: Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Redakcja: Alicja Kuczyńska

Temat i słowa kluczowe: psychologia ; psychologia stosowana

Wydawca: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2354-0052 ; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:62924

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Institute of Psychology, Faculty of Pedagogical and Historical Sciences, University of Wrocław, Poland

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/60094

*****

Spis treści
 

Emilia Soroko
Internal relationship patterns in borderline and neurotic personality organization: An analysis of self-narratives

Nina Ogińska-Bulik
Posttraumatic growth following the death of someone close – the role of temperament and resiliency

Małgorzata Wójcik, Katarzyna Popiołek
Prejudice reduction in an educational setting. Practical outcomes from theoretical approaches

Bogna Bartosz, Agata Lewandowska, Iga Antczak
The nestling – waiting for adulthood?

Michał Gacek, Władysława Pilecka, Agnieszka Fusińska-Korpik
Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

Agnieszka Nomejko, Grażyna Dolińska-Zygmunt
The Sexual Satisfaction Questionnaire – psychometric properties