Skip to main content

Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów

Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajówPoruszana w pracy problematyka nie jest nowa, a samo zagadnienie koncepcji podatku katastralnego i jego ewentualnego wprowadzenia w Polsce jest aktualne od wielu lat. Fakt, iż do tej pory nie wprowadzono w Polsce podatku katastralnego nie może mieć oczywiście wpływu na przyjęcie, że sama koncepcja i jej ocena nie jest dla polskiej doktryny prawa podatkowego ważna. Koncepcja podatku katastralnego jest warta poświęcenia uwagi po pierwsze dlatego, że została przyjęta do porządków normatywnych wielu państw, po drugie zaś dlatego, że jest koncepcją całkowicie odmienną, opierającą się na innych założeniach niż koncepcja opodatkowania nieruchomości obowiązująca obecnie w Polsce. W przypadku wdrożenia reformy podatku od nieruchomości ukierunkowanej na wprowadzenie podatku katastralnego konieczne będzie utworzenie niezbędnych ram prawnych oraz efektywnej struktury administracyjnej wraz z przydzieleniem jej odpowiednich kompetencji i środków. Niezbędne będzie również wsparcie informatyczne wraz z programem monitorowania rynku i wyceny (zwłaszcza dla systemów opodatkowania nieruchomości opartych na wycenie masowej). Należy ponadto utworzyć sprawnie działający kataster fiskalny powiązany na poziomie komunikacji z księgami wieczystymi i rejestrem sądowym.

*****

Tytuł: Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów

Autor: Katarzyna Kopyściańska

Recenzja: dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

Temat i słowa kluczowe: kataster ; podatek katastralny ; podatek od nieruchomości ; koncepcja podatku katastralnego ; podatek katastralny w wybranych krajach

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-32-5 (druk), ISBN 978-83-65431-33-2 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: ©Katarzyna Kopyściańska

Korekta: Dorota Brzostek

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79995

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział I. Podstawy koncepcji podatku katastralnego

1. Rys historyczny koncepcji katastru oraz opodatkowania nieruchomości w Polsce

2. Znaczenie zasady sprawiedliwości podatkowej dla tworzenia prawa podatkowego

3. Mechanizmy wyceny nieruchomości

4. Ekonomiczne uwarunkowania opodatkowania nieruchomości

5. Mechanizmy funkcjonowania i wdrażania podatku katastralnego

Rozdział II. Podatek katastralny w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

1. Zasadnicze problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości w Europie

2. Opodatkowanie nieruchomości w Niemczech

3. Podatek katastralny w Królestwie Szwecji

4. Regulacja prawna podatku katastralnego w Republice Włoskiej

5. Wdrożenie podatku katastralnego w Republice Litewskiej

Rozdział III. Opodatkowanie nieruchomości w innych krajach

1. Zasady opodatkowania nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

2. Podatek katastralny w Stanach Zjednoczonych jako podatek quasi-celowy

3. Wycena i opodatkowanie nieruchomości w Mołdawii

4. Wycena katastralna i opodatkowanie nieruchomości w Federacji Rosyjskiej

Rozdział IV. Podatek od nieruchomości w Polsce

1. Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości oraz ich wpływ na politykę fiskalną

2. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości

3. Ramy prawne wprowadzenia katastru w Polsce

4. Ocena koncepcji wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce

5. Propozycja uwzględnienia w procesie wdrożenia podatku katastralnego w Polsce niektórych rozwiązań prawnych przyjętych w wybranych krajach

6. Dochody budżetowe z podatku od nieruchomości w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych innych państw

Wykaz orzecznictwa

Wykaz pozostałych źródeł