Skip to main content

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji.

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencjiZbiór prac z zakresu kryminalistyki, psychologii sądowej, medycyny sądowej i analityki medycznej. Artykuły opracowane zarówno przez teoretyków (młodych naukowców), jak i praktyków wymiaru sprawiedliwości: adwokatów, a przede wszystkim ekspertów w zakresie nauk sądowych, w tym: kryminalistyków, medyków sądowych i psychologów sądowych. Artykuły obejmują szerokie spektrum wiedzy związanej z możliwościami recepcji najnowszych badań z różnych dziedzin nauk społecznych i przyrodniczych, stanowiących warsztat metodologiczny dla aktualnych potrzeb sensu largo pojmowanego procesu wykrywczego i prawa dowodowego w polskim systemie prawno-karnym.

 

 

*****

Tytuł: Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji.

Redakcja: Maciej Szostak, Izabela Dembowska

Recenzja: Ewa Gruza

Temat i słowa kluczowe: profilowanie kryminalne; stalking; ukrywanie zwłok; dopalacze; GHB; kontrola operacyjna; cheilioskopia; portret pamięciowy; osmologia; fonoskopia; badania włosów; fotografia kryminalistyczna; ujawnianie śladów

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-98-7

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/58960

*****

Spis treści
 

Wstęp

Krystian Browarny
Metody i środki wykorzystywane przez specjalistów w praktyce dochodzeniowo-śledczej

Izabela Dembowska
Wykorzystanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej i procesowej kontroli rozmów (postulaty de lege lata)

dr Magdalena Wolińska
Identyfikacja osób na podstawie zdjęć fotograficznych

dr Joanna Kabzińska
Portret pamięciowy XXI wieku

Anna Godlewska
Cheiloskopia. Czy usta mogą nas zdradzić nawet wtedy, gdy nie wypowiadają żadnych słów?

Małgorzata Wiśniewska
Jak pachnie sprawca? Wartość diagnostyczna i praktyczne znaczenie ekspertyzy osmologicznej

Ewa Kozłowska
Identyfikacja sprawcy metodami fonoskopijnymi

Małgorzata Mańczuk
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do badania włosów celem uzyskania informacji o popełnionym przestępstwie

Ewelina Jakubowska, Andrzej Lewna
Wykorzystanie cheiloskopii w praktyce śledczej

Jan Gołębiowski, Kamila Grochowska
Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrowersje wokół przydatności

Izabela Dembowska
Kryminalistyczna problematyka zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa zabójstwa

Magdalena Niewińska
Profilowanie nieznanych sprawców zabójstw na podstawie modus operandi

Agnieszka Knap
Toksyczne znajomości

Katarzyna Futoma, Aleksandra Karsznia, Olga Loska
Pigułka gwałtu – ile mamy czasu na potwierdzenie jej użycia

Michał Waśko, Tomasz Czerner
Możliwość wykorzystania (wybranych) roślin jako dopalaczy