Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3, no 2

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3, no 2Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Kolegium Redakcyjne:
Leonard Górnicki (przewodniczący)
Bożena Górna
Julian Jezioro
Aleksandra Dorywała

Redaktorzy tematyczni:
Prawo publiczne: Ryszard Balicki, Dagmara Gruszecka, Rajmund Kokot
Prawo prywatne: Krzysztof Zagrobelny
Historia oraz teoria i filozofia prawa: Rafał Wojciechowski, Przemysław Kaczmarek

Redaktor statystyczny:
Ewa Mika

Redaktor językowy:
Aleksandra Dorywała

*****

Tytuł: Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3, no 2

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2299-8322

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała, Ewa Gałyga-Michowska

Korekta abstraktów w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63756

*****

Spis treści
 

Historia prawa. Teoria i filozofia prawa

Marta Mackiewicz
Uwagi nad ideą jagiellońską w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku

Łukasz Szymański
Konservative aus Ostgalizien angesichts der Wahlrechtsreform in Österreich im Jahre 1896

Jacek Goclon
Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916–1918. Struktura i gabinety

Tomasz Dolata
Wpływ niemieckich i francuskich rozwiązań jurydycznych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w II Rzeczypospolitej

Adam Sobota
Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej

Robert Makarucha
Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spójność systemu prawa

Zagadnienia prawa międzynarodowego

Joanna Siekiera
Metodologia w prawie międzynarodowym publicznym

Jakub Kociubiński
Dynamics of Interdependence – Interlinked Regulatory and Operational Stimuli of Airline Alliances

Zagadnienia prawa publicznego

Dariusz Wasiak
Porządek publiczny a ochrona wizerunku jednostki w strefie publicznej

Katarzyna Tomaszewska
Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki na przykładzie wybranych regulacji odnoszących się do „stref specjalnych”.

Zagadnienia prawa karnego

Konrad A. Politowicz
Przesłanki nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie wykonywania środków karnych świadczenia pieniężnego i nawiązki na cel społeczny oraz ocena jej skutków w ujęciu retrospektywnym

Zagadnienia prawa finansowego

Roman Szumlakowski
Podatkowe skutki zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na gruncie podatków dochodowych oraz procedury podatkowej

Zagadnienia prawa cywilnego

Olga Zbąska-Caban
Prawo... sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie? Rozważania w kontekście prawa własności oraz zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawnym

Jolanta Karek-Zagrobelna, Krzysztof Zagrobelny
Uwagi o ochronie wynagrodzenia architektów na tle zmian ustawowych w konstrukcji umowy o roboty budowlane

Aleksandra Głowacka
Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego

Recenzje

Piotr Feczko
John Coughlin, Law, Person and Community, Oxford University Press, New York 2012