Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 1

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 1 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016, vol. 5, no 1

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe:prawo publiczne; prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta abstraktów w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80126

*****

Spis treści
 

Historia prawa. Teoria prawa

Łukasz Baszak
Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939
Legal contracts of employment of knowledge workers in the years 1928–1939

Aleksandra Piegzik
Przeszkody małżeńskie w ustawodawstwie dzielnicowym II RP
Impediments to marriage in district laws of the Second Polish Republic

Małgorzata Wróblewska
Rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie tworzenia prawa
Role of the Government Legislation Centre in the law-making process

Prawo porównawcze. Zagadnienia prawa europejskiego 

Michał A. Piegzik
Rozwój szkół prawa w Japonii w okresie ery Meiji
The development of law schools in Japan during the Meiji period

Monika Szczotkowska
Regulacje prawne transferu danych osobowych obywateli UE do USA – prawnoporównawcza analiza programu Safe Harbour i programu Privacy Shield
Regulations on transfer of personal data of EU citizens to the US - comparative law analysis of the Safe Harbour and Privacy Shield programs

Tymoteusz Siwiak
Instytucja miernika staranności w przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim i polskim
Institution of diligence regulated in Polish and German provisions and liability of members of managing board in limited company

Stefania Kolarz
Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa
Legal status of Nagorno Karabakh in comparison with legal status of Kosovo

Adriana Kalicka-Mikołajczyk
Dążąc do zapewnienia większej efektywności Europejskiej Polityce Sąsiedztwa – propozycje zmian w zakresie funkcjonowania unijnej polityki sąsiedztwa
How to make the European Neighbourhood Policy more effective – new proposals of review of the European Union’s neighbourhood policy

Jakub Kociubiński
Regulacja wielorybnictwa na morzu otwartym – kontrowersje wokół połowów w „celach badawczych”
Regulation of Whaling on the Open Ocean – Controversies surrounding Whaling „for Scientific Purposes”

Prawo publiczne: zagadnienia prawa karnego, prawa administracyjnego i prawa o notariacie 

Tomasz Safjański
Prawne i praktyczne problemy zarządzania działalnością operacyjną Interpolu
The management of operational activities of the International Criminal Police Organisation INTERPOL – legal and practical problems

Maciej Błażewski
Ochrona osób niepełnosprawnych w procesie budowlanym – aspekty prawnopozytywne
Protection of persons with disabilities in the construction process – legal aspects 

Katarzyna Rymanowska-Mrugała
Akt notarialny jako szczególna forma dokumentu urzędowego
Notarial deed as a special form of an official document

Zagadnienia prawa cywilnego

Natalia Gralewska
Jurydyczna konstrukcja przyrzeczenia publicznego
Juridical construction of the public promise