Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 2

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 2 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 2

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: historia prawa; prawo prywatne; teoria prawa; prawo publiczne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79853

*****

Spis treści

Historia prawa. Teoria i filozofia prawa

Maria Górnicka
Wersja systemowa metody historyczno-prawnej na przykładzie prawa dowodowego w polskiej procedurze karnej

Prawo porównawcze. Zagadnienia prawa europejskiego.

Michał A. Piegzik
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w japońskim prawie cywilnym

Katarzyna Barbara Szczudlik
Forum prorogatum in the Corfu Channel case and in subsequent ICJ jurisprudence

Hanna Banaś
Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPCz. Problematyka odmowy podjęcia służby wojskowej

Michał Pindel
Glosa do wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Animal Trading Company i inni przeciwko Komisji Europejskiej

Prawo publiczne: zagadnienia prawa administracyjnego i karnego

Jakub Artemiuk
Geneza pojęcia zabytku archeologicznego w prawie polskim

Bartosz Szymkow
Alokacja ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Maciej Błażewski
E-administracja jako narzędzie komunikacji w procesie budowlanym

Bartłomiej Jaworski
Specyfika statusu inżyniera kontraktu jako sui generis uczestnika procesu budowlanego

Dariusz Wasiak
Bezpieczeństwo na drogach jako swoista ultima ratio czy jedynie argument dla ograniczania kompetencji organów wykonawczych gminy?

Dorota Czerwińska
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14