Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 1

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 1 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2015, vol. 4, no 1

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: historia prawa; prawo prywatne; teoria prawa; prawo publiczne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64542

*****

Spis treści

Historia prawa. Nauka i nauczanie prawa

Przemysław Marcin Żukowski
Tadeusz Antoni Bigo (1894−1975). Droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu

Stepan Biłostockyj
Kamil Stefko (1875−1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego

Jacek Goclon
I gabinet Józefa Piłsudskiego (2 X 1926 − 27 VI 1928 r.). Rola premiera i osiągnięcia rządu

Karol Kowalski
Przywileje osób duchownych odbywających karę więzienia na podstawie wyroku sędziego śledczego, według postanowień regulaminu więziennego z 1931 r.

Łukasz Baszak
Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zagadnienia prawa porównawczego

Татьяна Станиславовна Волчецкая (Tatyana St Volchetskaya)
Современные тенденции развития криминалистики в России и США

Vytautas Šlapkauskas, Ramunė Miežanskienė, Inga Žalėnienė
Jurisprudential Approach to the Relationship between Law and Politics in Lithuania

Michał A. Piegzik
Konstytucja Japonii z 1946 roku – droga i proces ustrojodawczy

Zagadnienia prawa karnego procesowego

Dominika Czerniak
Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym

Dorota Czerwińska
Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej

Zagadnienia prawa pracy

Izabela Florczak
Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne

Magdalena Gurdek
Zakaz niepracowniczego zatrudniania radnego jako jedno z ograniczeń antykorupcyjnych

Katarzyna Waligóra
Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego

Zagadnienia prawa administracyjnego i finansowego

Jolanta Behr
Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki

Michał Bursztynowicz
Udział organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Maciej Błażewski
Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania

Jakub Szremski
Dowody charakterystyczne dla postępowania podatkowego

Aleksandra Głowacka, Artur Fojt
Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji