Skip to main content

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e EurásiaOrganizatorzy Czwartego Sympozjum Polsko-Brazylijskiego Prawa Konstytucyjnego (Wrocław, 18-21 października 2014 r.) mają przyjemność przedstawić drugi tom dociekań naukowych – badaczy z ośrodków akademickich Kurytyby i Wrocławia – na wybrane zagadnienia prawnoustrojowe. Jest on pokłosiem wspomnianego Sympozjum z dodaniem kilku tekstów powstałych w związku z tym wydarzeniem. Z uwagi na udział w nim – na zasadzie gościa specjalnego – profesora z Kazachstanu, autorzy omawianego zbioru ośmielili się go nazwać nieco pretensjonalnie „Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji”.

Zasadą odbywających się na przemian w Kurytybie i we Wrocławiu seminariów jest prezentacja tematu wybranego przez naukowca z kraju goszczącego oraz identycznego, albo przynajmniej zbliżonego do niego przez badacza z innego ośrodka. Nie zawsze się to udaje. Mimo tego konferencje są okazją do podzielenia się przez badaczy z tak odległych miejsc swoimi aktualnymi zainteresowaniami naukowymi. Ponadto dają one sposobność poznania zachodzących w tych krajach procesów i zmian prawnych. Jest to dużą wartością. Może w przyszłości zasada ta stanie się kryterium przy wyborze referentów.

W czwartym sympozjum łącznie udział wzięło 12 referentów. Oprócz profesora z Kazachstanu, pozostali referenci reprezentowali ośrodki naukowe z Kurytyby i Wrocławia. Referaty zgrupowaliśmy w czterech zespołach tematycznych: Ustroje państwowe a demokracja (I), Państwo prawa (II), Problemy podatkowe (III) oraz Integracje regionalne (IV).

W niniejszym zbiorze zamieściliśmy 14 tekstów, w tym dwa, które nie były wygłoszone podczas sympozjum, oraz dodatkowo jedną notkę bibliograficzną.

W odróżnieniu od pierwszego tomu, zredagowanego w całości po portugalsku, niniejsza książka zawiera prace w językach oryginałów ze streszczeniami po portugalsku i polsku. Jedynie w przypadku artykułu Altay’a Bozhkarauly tekst napisany po rosyjsku został przełożony na język polski i portugalski. Wszystkie prace zawierają również słowa kluczowe w dwóch językach tomu.

*****

Tytuł: Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Pod redakcją: Marcos Augusto Maliska; Krystian Complak

Recenzja wydawnicza: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Temat i słowa kluczowe: demokracja; państwo prawa; zagadnienia podatkowe; integracja regionalna

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-43-7; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:65462

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2015

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzja technicznaa: Olga Bednyakowa

Korekta (język polski): Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64761

*****

Spis treści
 

Przedmowa

Rozdział I. Ustroje państwowe a demokracja

Mariusz Jabłoński
Jawność życia publicznego a problem kryzysu demokracji przedstawicielskiej

Artur Ławniczak
Polska i brazylijska monarchiczność

Paulo Ricardo Schier
Linhas gerais do presidencialismo de coalizão no Brasil e seu vínculo com a questão da corrupção

Rozdział II. Państwo prawa

Estefânia Maria de Queiroz Barboza
Judicialização da política e o controle judicial dos direitos fundamentais sociais no Brasil

Marcos Augusto Maliska
O estado do Estado de Direito no Brasil de hoje em dia. Observações preliminares

Wiesława Miemiec
Skrócenie kadencji sejmu w świetle art. 225 Konstytucji RP

Robert Stefanicki
Prawo do dobrej administracji na przykładzie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego

Rozdział III. Zagadnienia podatkowe

Octavio Campos Fischer
Sistema constitucional tributário Brasileiro e direitos fundamentais

Janusz Sawicki
Ochrona prawa podatkowego w instytucjach zaniechania ukarania

Rozdział IV. Integracje regionalne

Bozhkarauly Altay
Euroazjatycka unia gospodarcza: o perspektywach integracji gospodarczej Europy Wschodniej z Azją Środkową

Bozhkarauly Altay
União econômica Euro-Asiática: sobre as perspectivas da integração econômica da Europa do Leste e da Ásia Central

Eduardo Biacchi Gomes
Construção jurídica na integração da América do Sul

Larissa Liz Odreski Ramina
O Mercosul como projeto de integração regional: resultados, perspectivas e desafios

Marek Szydło
Judycjalizacja polityk publicznych w Unii Europejskiej na przykładzie prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej

Załącznik

Informacja o autorach