Skip to main content

Aspekty prawne, filozoficzne i religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia

Aspekty prawne, filozoficzne i religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnieniaRośliny i zwierzęta stanowią casus maximus pozostający na styku prawa, religii, filozofii czy też etyki. Z jednej strony w prawie możemy znaleźć wiele standardów mających na celu ochronę roślin i zwierząt, z drugiej w społeczeństwie funkcjonuje wiele stereotypów, często umocowanych w religii, które wpływają na praktykę stosowania prawa. Tematyka ochrony prawnej roślin i zwierząt jest trudna, wymaga współpracy wielu środowisk: prawników, filozofów, lekarzy, teologów. Obszerny fragment monografii poświęcony jest żywym bytom stanowiącym zdecydowaną większość fitofauny, czyli roślinom. Póki co znajdują się one na marginesie procesu jurydycznego upodmiotowienia wszystkich żyjących istot, lecz być może w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie. Potężną przesłanką uprawdopodobniającą tę spekulację jest znaczenie odgrywane przez niektóre drzewa, krzewy, trawy i innych przedstawicieli flory w różnych religiach i cywilizacjach na ich preindustrialnym etapie rozwoju. Wydaje się, że ludzkość pomału odchodzi od całkowitej marginalizacji roślin, co może spowodować powrót do bardziej życzliwego niż w nowoczesności nastawienia do nich. Rośliny powinny też być chronione i traktowane z szacunkiem. Niektórzy wyrażają opinię, że zawdzięczamy im nawet więcej niż zwierzętom. W kolejnych rozdziałach jest mowa o stosunku wielkich religii do świata zwierząt, administracyjnoprawnych i karnistycznych aspektach ochrony zwierząt, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę okrucieństwa wobec zwierząt, walce z bezdomnością. Zaprezentowano model represyjny, pokazując, iż ochrona zwierząt musi być obwarowana sankcjami administracyjno – karnymi, wyrażając nadzieje, iż model responsywny jest możliwy, jednakże świadomość w zakresie ochrony roślin i zwierząt musi być wyedukowana i zaakceptowana przez społeczeństwo, stać się czymś naturalnym, a nie wymuszonym określonymi konsekwencjami prawnymi. W opracowaniu nie pominięto analizy pojęcia „deontologii weterynaryjnej”. Ukazano rolę lekarza weterynarii w ochronie zwierząt i ich praw. Podkreślono, iż współcześnie bycie etycznym lekarzem weterynarii nie jest łatwe. Problem ten występuje wyraźnie na styku relacji lekarz weterynarii a bezdomne zwierzęta, także w przypadku zwierząt gospodarskich.

*****

Tytuł: Aspekty prawne, filozoficzne i religijne ochrony roślin i zwierząt – wybrane zagadnienia

Autor: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Artur Ławniczak

Recenzenci: dr hab. Bartosz Wojciechowski

Temat i słowa kluczowe: rośliny; zwierzęta; ochrona administracyjna i karnistyczna; religie; wegetarianizm; okrucieństwo wobec zwierząt; deontologia weterynaryjna

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-36-3 (druk), ISBN 978-83-65431-37-0 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2016

Prawa: © Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Artur Ławniczak

Korekta: Dorota Brzostek

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80042

*****

Spis treści
 

Wstęp

Rozdział I. Prawnopolityczne znaczenie roślin
Artur Ławniczak

Rozdział II. Zwierzęta w głównych religiach świata
Wioletta Jedlecka, Joanna Helios

Rozdział III. Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt
Wioletta Jedlecka, Joanna Helios

Rozdział IV. Ochrona zwierząt w polskim prawie karnym
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Rozdział V. Rola lekarza weterynarii w ochronie zwierząt i ich praw
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Wykaz cytowanej literatury

Wykaz cytowanych aktów prawnych